W 1985 roku firma rozpoczęła działalność gospodarczą pod nazwą "Ślusarstwo Maszynowe oraz Wyroby z Drutu". Założycielem był Henryk Stachacz, który w początkowym okresie rozwoju firmy zajmował się produkcją drutów miękkich, półtwardych i siatki Rabitza. .

W miarę upływu lat dostosowano produkcję do wymagań wolnego rynku. Transformacja ekonomiczno - ustrojowa wymusiła rozszerzenie produkcji o inne pokrewne wyroby z drutu stosowane nie tylko w budownictwie, ale także w szerokim zakresie życia dnia codziennego. Jednak dostosowanie technologii do tego typu produkcji, wymagało dużego unowocześnienia linii produkcyjnej. Wprowadzono nowe technologie produkcji i wyżarzania drutu. W 1993 roku został zmieniony adres firmy, która ma obecnie siedzibę w Ornecie przy ulicy Braniewskiej 3a. W 1998 roku zmieniono nazwę na Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "STALDRUT", do dnia dzisiejszego zarządzane przez rodzinę Stachacz.

Stopniowo zaczęto wprowadzać pokrewne dziedziny produkcji takie jak:

  • produkcja drutów spawalniczych prostych
  • produkcja siatki Leduchowskiego i Rabitza
  • produkcja siatek zgrzewanych
  • produkcja włókna stalowego
  • produkcja drutu miękkiego
  • produkcja drutu półtwardego
Obecnie firma jest na etapie wdrażania nowych asortymentów, które pojawią się na rynku w niedługim czasie. Jest to związane z nieustanną rozbudową firmy i jej nierozerwalnym rozwojem technologicznym.

Posiadamy atesty ITB na wyroby, wprowadzamy też system jakości ISO.

hosting Go3.pl